Tieng-Anh-6-Right-On

Tiếng Anh 6 Right on!

Sách Tiếng Anh 6 Right on! được biên soạn cho học sinh THCS của Việt Nam theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT nhằm giúp các em học sinh đạt được các mục tiêu chung về năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ sách còn giúp các em xây dựng và hoàn thiện các năng lực cốt lõi và các kỹ năng của thế kỷ 21.

Tài nguyên dùng kèm phong phú:

 • Sách giáo viên
 • Kế hoạch dạy học gợi ý
 • Giáo án gợi ý
 • Slide trình chiếu
 • Ngân hàng bài kiểm tra
 • Sách bài tập bổ trợ
 • File nghe MP3
 • Sách mềm giảng dạy trực quan (All-in-one)
  • Sách bài học
  • Sách bài tập
  • Video
  • Bài ôn tập, kiểm tra đánh giá thường xuyên
  • Tuyển tập bài hát
  • Tuyển tập các bài viết
  • Tuyển tập các bài tích hợp liên môn (CLIL)
  • Tuyển tập các bài học qua dự án – kỹ năng thuyết trình nói trước công chúng
  • Phần mềm trò chơi củng cố kiến thức
  • Danh mục từ vựng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách giáo viên – Sách bài học

Tham khảo

Sách giáo viên – Sách bài tập

Tham khảo

Kế hoạch dạy học gợi ý

Tham khảo

Giáo án gợi ý

Tham khảo

Bài giảng trình chiếu

Tham khảo

Sách bài tập bổ trợ

Coming soon

File nghe MP3

Tham khảo

Ngân hàng bài kiểm tra

Tham khảo

Sách mềm giảng dạy trực quan (All-in-one)

Tham khảo

Tài liệu hướng dẫn Giáo viên

Tham khảo

THÔNG TIN BỘ SÁCH

CẤU TRÚC BỘ SÁCH

Tiếng Anh 6 Right on! bao gồm 06 chủ đề quen thuộc, gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh bậc Trung Học.

Cấu trúc sách Right On!

 

TRANG SÁCH MẪU

Dưới đây là một số trang mẫu từ sách Tiếng Anh 6 Right on!

Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc

Nguồn: DTP Education Solutions

Tieng-Anh-6-Right-On

Tiếng Anh 6 Right on!

Sách Tiếng Anh 6 Right on! được biên soạn cho học sinh THCS của Việt Nam theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT nhằm giúp các em học sinh đạt được các mục tiêu chung về năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ sách còn giúp các em xây dựng và hoàn thiện các năng lực cốt lõi và các kỹ năng của thế kỷ 21.

Tài nguyên dùng kèm phong phú:

 • Sách giáo viên
 • Kế hoạch dạy học gợi ý
 • Giáo án gợi ý
 • Slide trình chiếu
 • Ngân hàng bài kiểm tra
 • Sách bài tập bổ trợ
 • File nghe MP3
 • Sách mềm giảng dạy trực quan (All-in-one)
  • Sách bài học
  • Sách bài tập
  • Video
  • Bài ôn tập, kiểm tra đánh giá thường xuyên
  • Tuyển tập bài hát
  • Tuyển tập các bài viết
  • Tuyển tập các bài tích hợp liên môn (CLIL)
  • Tuyển tập các bài học qua dự án – kỹ năng thuyết trình nói trước công chúng
  • Phần mềm trò chơi củng cố kiến thức
  • Danh mục từ vựng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Sách giáo viên – Sách bài học

Tham khảo

Sách giáo viên – Sách bài tập

Tham khảo

Kế hoạch dạy học gợi ý

Tham khảo

Giáo án gợi ý

Tham khảo

Bài giảng trình chiếu

Tham khảo

Sách bài tập bổ trợ

Coming soon

Đĩa nghe CDs

Tham khảo

Ngân hàng bài kiểm tra

Tham khảo

Sách mềm giảng dạy trực quan (All-in-one)

Tham khảo

Tài liệu hướng dẫn Giáo viên

Tham khảo

THÔNG TIN BỘ SÁCH

CẤU TRÚC BỘ SÁCH

Tiếng Anh 6 Right on! bao gồm 06 chủ đề quen thuộc, gần gũi, phù hợp với tâm lý lứa tuổi của học sinh bậc Trung Học.

Cấu trúc sách Right On!

 

TRANG SÁCH MẪU

Dưới đây là một số trang mẫu từ sách Tiếng Anh 6 Right on!

Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc
Tieng-anh-6-Right-on-Sach-Giao-vien-Sach-bai-hoc

Nguồn: DTP Education Solutions