GIỚI THIỆU BỘ SÁCH RIGHT ON!

Tiếng Anh 6 Right on! được biên soạn cho học sinh THCS của Việt Nam theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT nhằm giúp các em học sinh đạt được các mục tiêu chung về năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ sách còn giúp các em xây dựng và hoàn thiện các năng lực cốt lõi và các kỹ năng của thế kỷ 21.

Xem thêm...

GIỚI THIỆU BỘ SÁCH RIGHT ON!

Tiếng Anh 6 Right on! được biên soạn cho học sinh THCS của Việt Nam theo chương trình mới của Bộ GD&ĐT nhằm giúp các em học sinh đạt được các mục tiêu chung về năng lực tiếng Anh theo Khung tham chiếu ngôn ngữ chung Châu Âu (CEFR), Khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ sách còn giúp các em xây dựng và hoàn thiện các năng lực cốt lõi và các kỹ năng của thế kỷ 21.

Xem thêm...

BỘ SÁCH TIẾNG ANH RIGHT ON!

Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem chi tiết
Tieng-Anh-7-Right-On-Coming-Soon

Tiếng Anh 7 – Right on!

Coming Soon
Tieng-Anh-8-Right-On-Coming-Soon

Tiếng Anh 8 – Right on!

Coming Soon
Tieng-Anh-9-Right-On-Coming-Soon

Tiếng Anh 9 – Right on!

Coming Soon

BỘ SÁCH TIẾNG ANH RIGHT ON!

Tiếng Anh 6 – Right on!

Xem chi tiết
Tieng-Anh-7-Right-On-Coming-Soon

Tiếng Anh 7 – Right on!

Coming Soon
Tieng-Anh-8-Right-On-Coming-Soon

Tiếng Anh 8 – Right on!

Coming Soon
Tieng-Anh-9-Right-On-Coming-Soon

Tiếng Anh 9 – Right on!

Coming Soon

TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

Sách bài tập

Sách giáo viên – Sách bài tập

Kế hoạch dạy học gợi ý

Giáo án gợi ý

Bài giảng trình chiếu

Sách bài tập bổ trợ

Đĩa nghe CDs

Ngân hàng bài kiểm tra

Sách mềm giảng dạy trực quan (All-in-One)

TÀI NGUYÊN THAM KHẢO

Student's Book

Sách bài học

Workbook HS

Sách bài tập

Teacher's Book

Sách giáo viên – Sách bài học

Sách giáo viên – Sách bài tập

Phan-phoi-chuong-trinh-goi-y

Kế hoạch dạy học gợi ý

Giao-an-goi-y

Giáo án gợi ý

Bai-giang-trinh-chieu

Slide trình chiếu

Sach-bai-tap-bo-tro

Sách bài tập bổ trợ

Class Audio CDs

Đĩa nghe CDs

Test Bank

Ngân hàng bài kiểm tra

Sách mềm giảng dạy trực quan (All-in-One)

Sách mềm giảng dạy trực quan (All-in-One)